Бидејќи сме компанија фокусирана на потребите на клиентите, активно учествуваме, организираме и ќе бидеме вклучени во спонзорирање на локални и регионални конгреси поврзани со нашето поле на интерес. Со цел клиничкото образование да се доведе до највисоки стандарди, по потреба покануваме меѓународно признати предавачи на вакви настани; клинички и експерти за продажба, а објавуваме и информативен билтен со новости од областите на примена на нови процедури и производи и контрола на инфекции.

Rauché Medical обезбедува континуирана едукација и затоа нашиот тим од компетентни професионалци тесно соработува со лекари, медицински сестри и други организации и поединци за да го подобри професионалниот развој и да ги задоволи тековните образовни потреби.

Rauché Medical имплементира специјални програми за болничко образование во воведувањето на нови и напредни технологии. Не само што сакаме да обезбедиме правилна употреба на новите производи, туку сакаме и да му помогнеме на болничкиот персонал да ги спроведе новите процедури и неопходните активности потребни за управување со новите технологии.

Pегионални информации за контакт

Македонија

Rauché Medical d.o.o.
E-mail

Контактирајте не

Испратете ни прашање и ние ќе се погрижиме најсоодветното лице да ве контактира што е можно поскоро.