Остроумност

Континуирана едукација и обука на вработените

Стратешки

„Know how“ стекнато со долго и успешно учество на пазарот

Агилност

Size of the company makes it optimal for adapting to market development

Фокусираност

Големината на компанијата ја прави оптимална за прилагодување на развојот на пазарот

Амбиција

Стремеж за величина и здрав раст

Pегионални информации за контакт

Македонија

Rauché Medical d.o.o.
E-mail

Контактирајте не

Испратете ни прашање и ние ќе се погрижиме најсоодветното лице да ве контактира што е можно поскоро.