Серија уреди за управување со дишните патишта од I-парче поврзување на системот за дишење до дишните патишта на пациентот.

Уреди за дишни патишта:

 • Супраглотични дишни патишта
 • Ларингеална маска на дишните патишта
 • Трахеални цевки
 • Guedel дишни патишта

Airway додатоци:

 • Директна ларингоскопија
 • InterGuide bougie за вметнување на трахеална цевка
 • интубирачки стилет InterForm
 • Ќесички за подмачкување

Поврзување на пациенти:

 • Лакти
 • Носачи на катетери
 • Јасни врски со пациентите – можна е повторна обработка

Филтри за дишење, HMES и HMEFS:

 • Филтри за дишење
 • Разменувачи на топлина и влага (HMEs)
 • Филтри за размена на топлина и влага (HMEF)
 • Филтрирање на уредот

Pегионални информации за контакт

Македонија

Rauché Medical d.o.o.
E-mail

Контактирајте не

Испратете ни прашање и ние ќе се погрижиме најсоодветното лице да ве контактира што е можно поскоро.